Pro žadatele a klienty

Úvod » Žadatel / klient » Práva klientů
  • Informace

Práva klientů

Legislativa a vnitřní dokumenty, kterými se pracovníci zařízení v oblasti práv klientů řídí:
•Ústava České republiky
•Všeobecná deklarace lidských práv
•Listina základních práv a svobod
•Občanský zákoník
•Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách
•Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
•Etický kodex pracovníka Domova pro seniory Kynšperk nad Ohří
•Domácí řád Domova pro seniory Kynšperk nad Ohří
•Standardy kvality
•Pravidla pro podávání, evidenci a vyřizování stížností
•Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Základní práva klientů:
•právo na zajištění lékařské péče
•právo na poskytování ošetřovatelské péče na profesionální úrovni
•právo na poskytování přímé obslužné péče na profesionální úrovni a dle míry soběstačnosti a schopnosti sebeobsluhy
•právo na podporu a pomoc v úsilí o sociální začlenění do přirozeného prostředí
•právo na základní sociální poradenství
•právo na svobodné vyjádření svých názorů na poskytované služby, své vůle,
•právo si stěžovat bez jakýchkoli negativních důsledků pro stěžovatele
•právo na podporu a pomoc při uspokojování svých potřeb, tužeb a naplňování osobních cílů
•právo na možnost podstoupení přiměřeného rizika, podobně jako je tomu v přirozeném prostředí
•právo mít svého klíčového pracovníka – průvodce pobytem
•právo na individuální, důstojný a respektující přístup pracovníků, ve smyslu vnímání klienta jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost se svou minulostí, svými vzpomínkami, radostmi i bolestmi
•právo na klidné, příjemné prostředí, které bude v co největší míře přizpůsobeno přirozenému domácímu prostředí
•právo na respektování soukromí a intimity ze strany zaměstnanců
•právo na svobodný pohyb, stejně jako v přirozeném prostředí

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145