Pro žadatele a klienty

Úvod » Žadatel / klient » Co udělat nejdříve
  • Informace

Co udělat nejdříve

Co je potřeba udělat, pokud se chcete stát naší klientkou – klientem

1.Kontaktovat pracovnici
paní Mgr. Ivu Jiráskovou (osobně, telefonicky nebo písemně)
kontakt: Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51,
e-mail: jiraskova@ss-po.cz, tel.č. 352 370 142 , 734 519 993
případně Bc. Janu Bečkovou
e-mail: beckova@ss-po.cz, tel.č. 352 370 129 , 736 514 094

2.Domluvit si termín návštěvy zařízení, na které Vám budou poskytnuty důležité informace o službě a bude Vám umožněna prohlídka zařízení.
3.Vyplnit formulář žádost o umístění do zařízení, který lze vytisknout, nebo Vám jej poskytne sociální pracovník Sociálních služeb, p.o. nebo sociální pracovník Domova pro seniory. Stejný formulář můžete vyplnit v žádosti o umístění pro vyplnění v PC. Součástí žádosti je i příloha vyjádření ošetřujícího lékaře k tisku a stejný formulář pro vyplnění v PC.
4.Po předání požadovaných dokumentů budete sociálním pracovníkem Sociálních služeb, p.o. písemně informováni o tom, zda budete do zařízení přijati; v případě naplněné kapacity zařízení budete k nástupu do zařízení vyzváni až po uvolnění místa.
Žádost o přijetí pro rok 2024(pdf)
Žádost o přijetí pro rok 2024 (doc)
Vyjádření lékaře (pdf)
Vyjádření lékaře (doc)
Souhlas kontaktní osoby (pdf)
Souhlas kontaktní osoby (docx)

Upozornění: Při obsazování volných míst přihlíží sociální pracovník Sociálních služeb, p.o k pořadí došlých žádostí.

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145