Pro žadatele a klienty

Úvod » Žadatel / klient » Povinnosti klientů
  • Informace

Povinnosti klientů

Při jejich formulování zařízení vychází zejména z těchto dokumentů:
•Občanský zákoník
•Smlouva o poskytnutí služby sociální péče
•Domácí řád Domova pro seniory Kynšperk nad Ohří

Základní povinnosti klientů:
•podrobit se vstupní lékařské prohlídce a očkování dle platné legislativy
•nepoškozovat majetek zařízení
•doložit poskytovateli doklad o výši příjmů pro potřeby stanovení úhrady
•úhradu za ubytování, služby, stravu a péči hradit ve sjednané výši a termínu
•neporušovat zásady občanského soužití
•hradit telekomunikační poplatky za přístroje ve vlastním užívání
•hradit doplatky za léky a zdravotnické prostředky
•kouřit pouze ve vyhrazených prostorách
•uhradit případnou škodu, jimi způsobenou, a to v rozsahu, stanoveném občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů
•dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat pořádek v užívaných prostorách zařízení, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145