Úvod » O nás

Jsme pobytovým zařízením sociálních služeb, které je držitelem certifikace „ZNAČKA KVALITY„.

Poskytujeme celoroční pobytové služby, pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci. O klienty Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením se stará ošetřovatelský a pečovatelský personál. Pro zdraví klientů je důležité oddělení rehabilitace. Volnočasové aktivity nabízejí pracovníci aktivizačního oddělení. Kvalitní stravu připravují pracovníci kuchyně. Další službou je prádelna s moderní technologií.

Poskytujeme služby, které umožňují lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní veřejné instituce i přirozené vztahové sítě. Uživatel našich služeb zůstává součástí přirozeného místního společenství, žije běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. Důraz klademe na lidský vztah mezi pomáhajícím profesionálem a uživatelem služby.
Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, poskytují své služby za finanční podpory Karlovarského kraje.

Na třech pracovištích ( Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – Cheb, Sokolov, Karlovy Vary) poskytujeme službu odborného sociálního poradenství v ambulantní formě. Současně zajišťujeme sociálně právní ochranu dětí v rámci pověření – zřizování a provoz odborného poradenství pro péči o děti, zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.


Poskytované sociální služby:

Pobytové

Domov pro seniory Kynšperk nad Ohří (DpS)
Domov se zvláštním režimem Kynšperk nad Ohří (DZR)
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kynšperk nad Ohří (DOZP)

Ambulantní

Rodinná poradna Cheb
Rodinná poradna Sokolov
Rodinná porada Karlovy Vary

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145