Poskytované služby

Úvod » Poskytované služby
  • Naše zařízení

Ubytování

Klienti jsou ubytováni převážně ve dvoulůžkových a v omezené míře také v jednolůžkových pokojích. Zařízení disponuje 131 lůžky, všechny pokoje splňují požadavky na bezbariérové prostředí. V objektu je klientům k dispozici 5 bezbariérových koupelen se sprchovým koutem a výškově nastavitelnou vanou. Součástí některých pokojů je bezbariérový sprchový kout a WC. Pokoje jsou vybaveny nábytkem, někteří klienti si vybavují pokoje nábytkem vlastním. Klienti mají k dispozici také společné prostory – zimní zahrady, společenské místnosti, jídelny, kuřárny, areál parku.

Stravování

Zařízení má k dispozici vlastní stravovací provoz, ve kterém připravuje základní druhy diet (racionální stravu, diabetickou dietu, žlučníkovou dietu a pod).

Klient si může objednat celodenní stravu, která je rozdělena do čtyř denních jídel, tj. snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře. Diabetikům je podávána ještě 2.večeře. Strava je podávána v jídelnách nebo přímo na pokojích.
Ke kvalitě, pestrosti a množství podávané stravy se mohou klienti vyjádřit na schůzkách pracovníků s klienty nebo individuálně, dle potřeby.

Základní činnosti sociální služby

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zdravotní péče

Poskytování ošetřovatelské péče v zařízení je zajištěno prostřednictvím vlastních nelékařských zdravotnických pracovníků, tj.všeobecných sester, způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu. Tyto všeobecné sestry tvoří pracovní tým  zdravotního úseku, který poskytuje ošetřovatelskou péči v nepřetržitém provozu pro všechny tři služby, tj.pro domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a domov pro osoby se zvláštním režimem.

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, jsou organizačně členěny na tři oddělení (domovy), tj. Horní domov, Dolní domov a domov Zámeček. Horní domov a domov Zámeček prioritně poskytují služby domova se zvláštním režimem. Jednotlivé domovy vedou manažeři kvality a na každém domově je organizačně začleněn sociální pracovník. Všeobecné sestry, pracující v nepřetržitém provozu, se v průběhu měsíce střídají na různých domovech, čímž je zajištěna jejich zastupitelnost v rámci celého zařízení.

Lékařská péče je klientům poskytována prostřednictvím externího praktického lékaře, který do zařízení dojíždí dvakrát týdně na základě „Smlouvy o zajištění zdravotní péče v Sociálních službách p.o. v Kynšperku nad Ohří“. Tento praktický lékař poskytuje zdravotní péči všem třem výše uvedeným službám. Klienti, kteří nechtějí využívat služby tohoto lékaře, mohou navštěvovat jiného praktického lékaře, avšak zařízení jim nemůže garantovat, že jiný lékař bude provádět, dle potřeby, návštěvní službu v zařízení. V době, kdy není praktický lékař v zařízení přítomen, jsou uživatelé, dle potřeby, transportováni k ošetření nebo vyšetření do jiného zdravotnického zařízení, zpravidla v Sokolově, sanitním vozem nebo vozem rychlé lékařské pomoci. Zařízení poskytuje, dle potřeby, doprovod vlastním zaměstnancem, všeobecnou sestrou nebo jiným pracovníkem v přímé péči.

Rehabilitace

Rehabilitační péče je realizována pracovníky rehabilitačního oddělení, které poskytuje služby pro všechny tři výše uvedené cílové skupiny uživatelů v zařízení. Rehabilitace je vybavena standardní přístrojovou technikou, tj. přístroj pro magnetoterapie, lymfodrenáže, ultrazvuk, elektroléčbu, vodoléčbu, perličkovou koupel, parafín, krátkovlnnou diatermii, rotoped, solux a horské slunce. Pracovníci provádí individuální  rehabilitaci na základě ordinace rehabilitační lékařky.

Volnočasové aktivity

Součástí každého týmu jednotlivých domovů  jsou aktiviziční pracovníci, kteří připravují a realizují pro klienty individuální a skupinové aktivizační programy (např. cvičení paměti, reminiscenční skupiny, zpívání, čtení, duchovní vyžití věřících, sportovní aktivity, výtvarné práce, výlety, návštěvy kin, divadel, bazénu, knihovny, hypermarketů, hospůdky a mnoho dalších aktivit). Aktivizační pracovníci si kladou za cíl smysluplné naplňování volného času klientů, udržení a další rozvoj jejich stávajících schopností a dovedností a pomoc a podporu v úsilí o začleňování klientů do přirozeného prostředí.

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145