Domov pro zdravotně postižené

Úvod » Poskytované služby » Domov pro zdravotně postižené
  • Naše zařízení

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kynšperku nad Ohří

Posláním sociální služby „Domova pro osoby se zdravotním postižením“ je pomoc a podpora klientům, kteří mají, vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, významně sníženou soběstačnost, nejsou schopni postarat se o svou domácnost, jejich zdravotní stav a situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, nikdo z rodiny se o ně nemůže, neumí nebo nechce postarat a nemohou využívat terénních sociálních služeb.

Cílová skupina

Kapacita: 5 lůžek
Dospělé osoby: 27 – 64 let

Popis cílové skupiny

Osoby se zdravotním postižením (zejména s kombinovaným a tělesným postižením – osoby s neurodegenerativním onemocněním, např. Parkinsonovou chorobou, ALS, Huntingtonovou chorobou; osoby s autoimunitním onemocněním – sklerosa multiplex, osoby po úrazech a operacích mozku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poslání a cíle Domova pro zdravotně postižené (DOZP)

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145

Máte dotaz?

10 + 7 =