Domov pro zdravotně postižené

Úvod » Poskytované služby » Domov pro zdravotně postižené
  • Naše zařízení

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kynšperku nad Ohří

Posláním sociální služby „Domova pro osoby se zdravotním postižením“ je pomoc a podpora klientům, kteří mají, vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, významně sníženou soběstačnost, nejsou schopni postarat se o svou domácnost, jejich zdravotní stav a situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, nikdo z rodiny se o ně nemůže, neumí nebo nechce postarat a nemohou využívat terénních sociálních služeb.

Cílová skupina

Kapacita: 5 lůžek
Dospělé osoby: 27 – 64 let

Popis cílové skupiny

Osoby se zdravotním postižením (zejména s kombinovaným a tělesným postižením – osoby s neurodegenerativním onemocněním, např. Parkinsonovou chorobou, ALS, Huntingtonovou chorobou; osoby s autoimunitním onemocněním – sklerosa multiplex, osoby po úrazech a operacích mozku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poslání a cíle Domova pro zdravotně postižené (DOZP)

Poslání a cíle Domova pro seniory (DpS)

Program „společně až do konce“

Program nabízí důležité informace pro rodinné příslušníky a klienty o tom, že není jednoduché se vyrovnat s nevyléčitelnou nemocí, úmrtím a truchlením. Tyto události jsou velmi náročnou životní etapou nejen pro samotného klienta, ale i pro jeho rodinu a blízké.
V přiložených informacích Vám chceme přiblížit program, jehož cílem je zprostředkovat informace a důležitá telefonní čísla.
Mějte na paměti – nemusíte v tom zůstat sami.

Co nabízí program „Společně až do konce“
Informace pro pozůstalé
Krok za krokem
Praktické rady

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145