Domov se zvláštním režimem

Úvod » Poskytované služby » Domov se zvláštním režimem
  • Naše zařízení

Poslání Domova se zvláštním režimem v Kynšperku nad Ohří

Posláním sociální služby Domova se zvláštním režimem v Kynšperku nad Ohří je umožnit důstojné prožití života klientům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nemohou žít v přirozených podmínkách vlastního domova, využívat terénních sociálních služeb, nemají nikoho, kdo by se o ně mohl postarat, a rodinní příslušníci se o ně nemohou, neumí nebo nechtějí postarat.

Cílová skupina

Kapacita: 82 lůžek
Dospělé osoby: 60 – 65 let
Mladší senioři: 65 – 80 let
Starší senioři: nad 80 let

Popis cílové skupiny

Osoby s chronickým duševním onemocněním (služba je určena dospělým osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, ve věku od 60 let, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání a cíle Domova se zvláštním režimem (DZR)

Poslání a cíle Domova pro seniory (DpS)

Program „společně až do konce“

Program nabízí důležité informace pro rodinné příslušníky a klienty o tom, že není jednoduché se vyrovnat s nevyléčitelnou nemocí, úmrtím a truchlením. Tyto události jsou velmi náročnou životní etapou nejen pro samotného klienta, ale i pro jeho rodinu a blízké.
V přiložených informacích Vám chceme přiblížit program, jehož cílem je zprostředkovat informace a důležitá telefonní čísla.
Mějte na paměti – nemusíte v tom zůstat sami.

Co nabízí program „Společně až do konce“
Informace pro pozůstalé
Krok za krokem
Praktické rady

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145