Pro žadatele a klienty

Úvod » Žadatel / klient
  • Informace

Žadatel / klient

Máte zájem o sociální služby?

Pokud byste se rádi stali našimi klienty nebo hledáte zaopatření pro někoho blízkého, pročtěte si prosím pečlivě následující informace. Můžete si také prohlédnout fotogalerii naší instituce nebo nás kontaktovat s dalšími otázkami.

Vymezení cílových skupin osob, pro které jsou jednotlivé služby určeny:

Domov pro seniory poskytuje své služby seniorům, kteří dosáhli věku, rozhodného k přiznání starobního důchodu.

Domov se zvláštním režimem poskytuje své služby osobám se sníženou soběstačností, trpícím stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje své služby osobám, které mají významně sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, vrozeného nebo získaného tělesného postižení, jsou starší 26 let a nedosáhli dosud věku, rozhodného k přiznání starobního důchodu.

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145