Sociální služby
Kynšperk nad Ohří

Pečujeme profesionálně,
s respektem a úctou.

Domov
pro seniory

Domov
se zvláštním režimem

Domov pro
zdravotně postižené

Rodinné poradny
Cheb, Sokolov
a Karlovy Vary

Náhradní
rodinná péče

Sociální služby
Kynšperk nad Ohří

Pečujeme profesionálně,
s respektem a úctou.

Domov
pro seniory

Domov
se zvláštním režimem

Domov pro
zdravotně postižené

Rodinné poradny Cheb,
Sokolov a Karlovy Vary

Náhradní rodinná péče

Sociální služby
Kynšperk nad Ohří

Pečujeme 
profesionálně,
s respektem a úctou.

Domov pro seniory

Domov
se zvláštním režimem

Domov pro
zdravotně postižené

Rodinné poradny Cheb, Sokolov a Karlovy Vary

Náhradní rodinná péče

Pravidla pro návštěvy

Aktuální nařízení platná od 1.1.2023:

Návštěvy probíhají bez omezení.

Nabídka volných pracovních míst

Nabídka volných pracovních míst

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Karlovarský kraj a finančně ji podporuje, poskytuje celoroční pobytové služby, pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci.

Nabízíme služby, které umožňují lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní veřejné instituce i přirozené vztahové sítě. Uživatel našich služeb zůstává součástí přirozeného místního společenství, žije běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. Důraz klademe na lidský vztah mezi pomáhajícím profesionálem a uživatelem služby.

O klienty Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením se stará zdravotnický, ošetřovatelský a pečovatelský personál. Pro zdraví klientů je důležité oddělení rehabilitace. Volnočasové aktivity nabízejí pracovníci aktivizačního oddělení. Kvalitní stravu připravují pracovníci kuchyně. Další službou je prádelna s moderní technologií.

Základní činnosti sociální služby:

  • Ubytování a strava
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Zdravotní péče externího lékaře
  • Rehabilitační péče

Aktuální informace

Značka kvality

Po čtyřech letech jsme absolvovali proces recertifikace Značky kvality v sociálních službách. Certifikační tým hodnotil jednotlivé oblasti (ubytování, stravování, kulturu a volný čas v zařízení, partnerství a péči) a ve výsledku jsme dosáhli na čtyři hvězdičky stejně...

read more

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145