Úvod » Aktuální informace » Značka kvality
Po čtyřech letech jsme absolvovali proces recertifikace Značky kvality v sociálních službách. Certifikační tým hodnotil jednotlivé oblasti (ubytování, stravování, kulturu a volný čas v zařízení, partnerství a péči) a ve výsledku jsme dosáhli na čtyři hvězdičky stejně jako při předchozích hodnoceních. Poděkování si určitě zaslouží celý pracovní kolektiv organizace, protože na komplexní péči se svým způsobem podílí každý zaměstnanec.
Vidíme velké zdravotní problémy našich klientů, často se setkáváme se smrtí, práce je to nelehká a o to víc je třeba si takové práce vážit. Dosažené hodnocení ve Značce kvality je jedním z ocenění naší společné práce. Bereme ho i nejen jako závazek, ale i další příležitost k rozvoji.

Krásné dny.  
Lenka Antolová, ředitelka
certifikát

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145