Náhradní rodinná péče

Úvod » Poskytované služby » Náhradní rodinná péče
  • Naše zařízení

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy:

  • Zajišťuje a provádí přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny;
  • poskytuje poradenství fyzickým osobám v souvislosti s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, včetně speciální přípravy k přijetí pěstounem na přechodnou dobu;
  • zajištění a provádění přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny;
  • zajištění a provádění přípravy a poradenské pomoci v případech poručenství, jestliže poručník o dítě osobně pečuje, nebo v případě svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče;
  • zajištění psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci pro pěstouny, tj. osoby pečující, i pro osoby, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, tj. osoby v evidenci a pro děti jim svěřené do péče a zajištění možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě pro pěstouny;
  • zřizování a provozování zařízení odborného poradenství pro péči o děti;
  • zajištění odborného posouzení žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounské péči na přechodnou dobu, v rozsahu posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatelů přijmout dítě do rodiny, vhodnost náhradní rodinné péče a jejích forem, charakteristika osobnosti, psychický stav, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, případně k žádosti o výkon pěstounské péče na přechodnou dobu, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, sociální prostředí, zvláště bydlení a domácnost, etnické, náboženské a kulturní prostředí žadatele, případně další skutečnosti podstatné pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, případně pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu.

KONTAKTY:

Telefon: 731 549 170, 731 549 170, 722 962 901

E-mail: rp.cheb@ss-po.cz; rp.sokolov@ss-po.cz; rp.karlovyvary@ss-po.cz

PROVOZNÍ DOBA:

Po  8.00 – 17.00
Út  8.00 – 17.00
St  8.00 – 17.00
Čt  8.00 – 17.00
Pá  8.00 – 12.00

Kontakty na organizace zajišťující doprovázení – podporují a vzdělávají pěstouny, adoptivní rodiče i všechny ostatní zapojené do systému náhradní rodinné péče:

Náhradním rodinám, o. p. s.

Závodu Míru 122, Karlovy Vary – Stará Role​, Brigádnická 709, Ostrov, Hlavní 239/23, Aš  

Telefon777 883 348

http://www.nahradnimrodinam.cz/ 

SOS dětské vesničky – Přístav Karlovy Vary 

Svatošská 279 360 07 Karlovy Vary – Doubí

Telefon: 775 720 282

https://www.sos-vesnicky.cz/co-delame/detail/pestounska-pece/sos-pristav-karlovy-vary/

Dobrá rodina, o.p.s 

K. H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov
Telefon: 725 521 881

Centrum pro rodinu a dítě Valika, z. s.

Nádražní 61/8, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role  

Telefon: 739 695 396

http://www.valika.cz/

„Dětský úsvit“, z. s. 

Kamenná 40,  350 02 Cheb

Telefon: 608 656 540

http://detskyusvit.cz/

Prima Vizus, o. p. s.

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb, 

telefon: 776 898 239

http://www.prima-rodina.cz/ 

Služby pro rodinu, z. ú.

Sídlo organizace: Merklín 82, PSČ 362 34

Střediska: Otovice (u Karlových Varů), Mostecká 398, PSČ 362 32

                   Mariánské Lázně, Poštovní 160/17, PSČ 353 01 (ZŠ Čtyřlístek)

                   Mariánské Lázně, Husova 407, PSČ 353 01

Telefon: 777 695 240

http://www.sluzby-pro-rodinu.cz/  

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145