Domov pro seniory

Úvod » Poskytované služby » Domov pro seniory
  • Naše zařízení

Poslání Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří

Posláním sociální služby Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří je pomoc a podpora klientům, kteří se ocitli v situaci, kdy s přibývajícím věkem nebo následkem nemoci již nemohou nebo se neumí o sebe a svou domácnost postarat, nemohou využívat terénních sociálních služeb a rodina (případně osoba blízká) se o ně nemůže, nechce nebo neumí postarat.

Cílová skupina

Kapacita: 44 lůžek
Dospělí: od 60 let
Mladší senioři: 65 – 80 let
Starší senioři: nad 80 let

Popis cílové skupiny

  • dospělí a senioři od 60 let věku
  • senioři (služba je určená osobám od 60 let a dále seniorům od 65 let věku
    Jedná se o osoby, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání a cíle Domova pro seniory (DpS)

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145

Máte dotaz?

14 + 6 =