Pro žadatele a klienty

Úvod » Žadatel / klient » Časté otázky
  • Informace

Časté otázky

Je možné vzít s sebou do zařízení domácí zvířátko?

Pokud máte zájem vzít si s sebou do Domova pro seniory své domácí zvířátko, je třeba požádat o vyjádření vedoucí zařízení. Každá taková žádost je posuzována zcela individuálně dle druhu zvířátka, jeho povahy, projevů ke svému okolí, zdravotního stavu, velikosti a dle možností zařízení, případně dle vyjádření spolubydlících na dvoulůžkovém pokoji. V případě, že budete moci vzít zvířátko s sebou do zařízení, je třeba vědět, že náklady, spojené s chovem, budete hradit z vlastních finančních prostředků ( krmení, veterinární služby atd.). V případě, že se již nebudete moci o zvířátko postarat vlastími silami, je Vaší povinností zajistit ve spolupráci s rodinou jeho další umístění.

Vymezení cílových skupin osob, pro které jsou jednotlivé služby určeny
1.Domov pro seniory poskytuje své služby seniorům, kteří dosáhli věku, rozhodného k přiznání starobního důchodu
2.Domov se zvláštním režimem poskytuje své služby osobám se sníženou soběstačností, trpícím stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.
3.Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje své služby osobám, které mají významně sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, vrozeného nebo získaného tělesného postižení, jsou starší 26 let a nedosáhli dosud věku, rozhodného k přiznání starobního důchodu.

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145