Informace pro veřejnost

Úvod » Veřejnost » Projekty
  • Informace

Projekty

V Ý Z V A !!!
Vážení spoluobčané, příznivci, podnikatelé, rodinní příslušníci…..
bohužel jsme nebyli s naším projektem na vybudování „mobilní zahrádky“ za naší ptačí voliérou vybráni mezi 40 finalistů z 300 žádostí z celé ČR, kterým firma SODEXO po „uzavření“ akce zdvojnásobí nastřádanou částku. Nehodláme však „hodit flintu do žita“ a pokusíme se projekt zrealizovat sami !
Chcete-li naši snahu podpořit, lze takto….
 bezhotovostně na BÚ 27-6759810217/0100 či v hotovosti při podpisu na základě darovací smlouvy s uvedením účelu
Chci podotknout, že se nejedná v tomto případě o veřejnou sbírku dle zákona č. 117/201 Sb., ale o dar. Veřejnou sbírku budeme připravovat za předpokladu, že se nepodaří sehnat prostředky jiným způsobem (dar, dotace, příspěvek). Celkové náklady projektu se pohybují na hranici 60.000,- Kč a chtěli bychom jej ukončit předáním do užívání nejpozději do konce června letošního roku.

Všem, kterým není naše věc lhostejná, upřímně děkujeme a přijďte nás kdykoliv navštívit. Minimálně však 28.5.2016, kdy pro nás všechny zazpívá na koncertě při Dni otevřených dveří Yveta Simonová a Viktor Sodoma.
ředitel

Ke dni 31.3.2016 se nám podařilo zajistit částku

UKONČENO !!!

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří,
příspěvková organizace

Pochlovická 57
357 51 Kynšperk nad Ohří

E-mail: antolova@ss-po.cz

Telefon: 737 240 292 nebo 352 370 145

Máte dotaz?

13 + 9 =