O nás

"Vstupujete na internetové stránky pobytového zařízení sociálních služeb, které je držitelem certifikace ZNAČKA KVALITY".

„Vstupujete na internetové stránky pobytového zařízení sociálních služeb, které je držitelem certifikace ZNAČKA KVALITY“.
Virtuální prohlídka našeho zařízení
Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Karlovarský kraj, poskytuje služby za podmínek, které umožňují uživatelům naplňovat jejich lidská a občanská práva. Při poskytování služeb jsou dodržovány národní standardy kvality.

Poskytujeme celoroční pobytové služby, pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci. O klienty Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením se stará zdravotnický, ošetřovatelský a pečovatelský personál. Pro zdraví klientů je důležité oddělení rehabilitace. Volnočasové aktivity nabízejí pracovníci aktivizačního oddělení. Kvalitní stravu připravují pracovníci kuchyně. Další službou je prádelna s moderní technologií.

Poskytujeme služby, které umožňují lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní veřejné instituce i přirozené vztahové sítě. Uživatel našich služeb zůstává součástí přirozeného místního společenství, žije běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. Důraz klademe na lidský vztah mezi pomáhajícím profesionálem a uživatelem služby.
Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, poskytují své služby za finanční podpory Karlovarského kraje.

Zpráva podávání informací 2019
Zpráva podávání informací 2018
Zpráva podávání informací 2017
Zpráva podávání informací 2016
Zpráva podávání informací 2015
Zpráva podávání informací 2014
Zpráva podávání informací 2013

Poskytované sociální služby:

Pobytové
Domov pro seniory Kynšperk nad Ohří (DpS)
Domov se zvláštním režimem Kynšperk nad Ohří (DZR)
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kynšperk nad Ohří (DOZP)

Ambulantní
Rodinná poradna Cheb
Rodinná poradna Sokolov

Odkazy:
Karlovarský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Registr poskytovatelů sociálních služeb