Změna názvu organizace

Dnem 1.1.2018 dochází ke změně názvu organizace na „ Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace „.