Velikonoční svátky

Velikonoční svátky přišel našim seniorům zpříjemnit náš oblíbený harmonikář Míra Pűchner a zahrál jim známé lidové písničky.Kavárnička tak získala spolu s občerstvením u našich klientů pomyslný palec nahoru.
Velikonoční atmosféru nám jako další přinesly do domova lidové taneční soubory Radost a Máječek z Krásna.