Úhrady

Podrobné informace o výši úhrady za ubytování, stravu a pečovatelské úkony Vám budou poskytnuty při Vaší návštěvě – dle aktuálního ceníku a konkrétních požadavků, druhu diety a velikosti pokoje. Výši plné úhrady za stravu a pobyt najdete zde.