Sokolov

Rodinná poradna, pracoviště Sokolov

Adresa: K. H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov

Poradna poskytuje tyto sociální služby:
• Odborné sociální poradenství
• Telefonickou krizovou pomoc

Poradna má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu:
•Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
•Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

Poradna je zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestních činů.

Kontakty:
Telefon: 352 699 215 , 731 549 170

e-mail: rp.sokolov@ss-po.cz

Vedoucí: Mgr. Jakub Onder, tel. 352 699 259
Sociální pracovnice: Veronika Kavková, DiS.
Externí spolupracovníci: PhDr. Květoslava Nová, Mgr. Alica Hukelová

Provozní doba:

Po 8.00 – 17.00
Út 8.00 – 15.00
St 8.00 – 17.00
Čt 8.00 – 15.00
Pá 8.00 – 12.00

Popis realizace poskytované sociální služby

Dokumentace:
Zpráva o činnosti 2015
Etický kodex Asociace manželských a rodinných poradců ČR
Etický kodex pracovníka linky důvěry a pracoviště linky důvěry
Pravidla a postupy naplňování standardů

Terénní služba sociální prevence
Telefonická krizová pomoc
Sociální pracovnice: Mgr. Mária Adamkovičová, tel. 352 699 215

Služba je poskytována v zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Sokolově

Kontakty:

telefon linka důvěry: 352 622 962

e-mail: rp.sokolov.tkp@ss-po.cz

Komu pomáháme:
•osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami
•všem osobám bez omezení věku

Co poskytujeme:
•telefonickou krizovou pomoc (krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném tel. kontaktu)
•pomoc při uplatňování práv, oprávněných záležitostech a při obstarávání osobních záležitostí
•následné sociálně terapeutické intervence podle potřeb uživatelů
Služba Linka důvěry je poskytována ve všední dny od 16:00 do 20:00 hodin.