Dokumenty zařízení

Legislativa
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Vyhláška č.505/2006 Sb kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Registrace – zařízení podalo v zákonné lhůtě žádost o registraci poskytovatele sociálních služeb na Krajském úřadu Karlovarského kraje, dle zákona 108/2006Sb, § 79.

Standardy kvality sociální péče – zaváděním standardů kvality do praxe se zařízení zabývá již od roku 2002, kdy byly Ministerstvem práce a sociálních věcí formulovány a vydány. Zařízení prošlo v uplynulých letech opakovaným procesem sebehodnocení úrovně poskytovaných služeb v oblasti strukturálního, personálního i materiálního zajištění a v oblasti respektování práv klientů. V roce 2004 proběhly v zařízení dvě konzultace s týmy odborníků z oblasti zavádění standardů kvality a v roce 2005 získalo zařízení první cenu v celostátní soutěži Cena kvality v kategorii nejlepší poskytovatel ústavní péče za rok 2004. Do současné doby zařízení vypracovalo a zavedlo do každodenní praxe celou řadu standardů, které ovlivnily život klientů.

Vnitřní dokumenty zařízení, pomáhající pracovníkům k naplňování standardů kvality v sociálních službách:

Všechny dokumenty zařízení, včetně citovaných dokumentů, jsou k dispozici u ředitele zařízení a u všech vedoucích jednotlivých domovů. Dokumenty, se kterými jsou seznamováni klienti, jsou trvale k dispozici ve společných prostorách jednotlivých domovů.

Další dokumenty